میوه خشک سحر و جادو را از بین می برد

از آنجایی که میوه خشک هلو یک غذای مغذی و با فیبر بالا است، مصرف کم آن می تواند برای بهبود هدف قرار گیرد.

نیاز به درک بیشتر در مورد مصرف میوه خشک برای ارزیابی سهم غذاهای کامپوزیت در مصرف از طریق مدل سازی رژیم غذایی است. این می تواند شامل مقایسه منابع و الگوهای مصرف در مصرف کنندگان بالا و پایین باشد تا مشخص شود مصرف کنندگان بالا چه کارهایی را به خوبی انجام می دهند و موانعی برای مصرف برای مصرف کنندگان کم.

بررسی آنچه مصرف‌کنندگان با توصیف‌کننده‌های سنتی و سایر توصیف‌کننده‌های مورد استفاده برای میوه‌های خشک به همراه درک مصرف‌کننده از برچسب‌های مواد غذایی، به ویژه تمایز بین قندهای کل و آزاد، و ارزش‌های غذایی در هر سهم و در هر 100 گرم، درک می‌کنند، به شناسایی راه‌های مؤثر کمک می‌کند.

با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کند. بررسی تأثیر مشاوره شخصی در زیر گروه های جمعیتی که ممکن است از یک رویکرد هدفمند بهره مند شوند نیز مهم است.

از این رو رویکردهای مبتنی بر غذا ممکن است به عادی سازی پاسخ های اشتهای هموستاتیک و لذت در افراد مستعد کمک کنند.

وعده‌های غذایی یا میان‌وعده‌های بسیار سیرکننده که دارای فیبر، پروتئین یا حجم بالا و کم انرژی هستند، می‌توانند با از دست دادن کنترل اشتها مقابله کرده و دریافت انرژی را محدود کنند.

بنابراین رفتار میان وعده هدف مناسبی برای مداخله در افراد مستعد است و انتخاب میان وعده های مناسب یک استراتژی بالقوه برای بهبود کنترل اشتها است.

از ویژگی های مفید میوه های خشک سنتی به عنوان یک میان وعده مناسب می توان به شیرینی و خوش طعمی بالا، محتوای فیبر بیشتر، GI کم تا متوسط و جویدن آن اشاره کرد که سیری دهانی و حسی را به همراه دارد. از این رو مصرف میوه خشک سنتی می تواند یک استراتژی مفید برای بهبود کنترل اشتها باشد.

از آنجایی که کاهش دفعات مصرف روشی موثر برای کاهش کل قندهای مصرفی است، این دو عامل خطر به هم مرتبط هستند.

با روند فعلی به سمت افزایش میان وعده، دندان‌ها در معرض دوره‌های مکرر قرار گرفتن در معرض اسید قرار می‌گیرند و بسته به نزدیکی هر دوره غذا خوردن، ممکن است زمانی برای بازگشت به pH استراحت بین میان وعده‌ها نداشته باشند.