مصرف بی رویه میوه خشک مضر است!

سلامت روده از اهمیت عمومی مهمی برخوردار است و وزن کم مدفوع، تاخیر در زمان انتقال روده و تغییرات در میکروبیوم روده همراه با متابولیت های مرتبط با آنها، به عنوان مثال شما با مصرف میوه خشک استوایی وارداتی اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، عوامل خطر اصلی برای اختلالات گوارشی هستند.

که از طریق رژیم غذایی قابل دستکاری است. افزایش وزن مدفوع یکی از مکانیسم‌های اصلی رابطه علت و معلولی بین مصرف زیاد فیبر غذایی و کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال است.

این رابطه برای همه فیبرها بسته به تخمیرپذیری آنها خطی نیست، اما داده های مطالعات میوه خشک خانگی نشان می دهد که 7 گرم فیبر اضافی در هر فرد در روز با کاهش 8 درصدی مورد انتظار در خطر سرطان کولورکتال همراه است.

میوه های خشک دارای طیف وسیعی از فیبرهای غذایی و سایر ترکیبات فعال زیستی با اثرات پری بیوتیکی (مانند پلی فنول ها) هستند.

در حالی که برخی از میوه های خشک (مانند آلو و زردآلو) همچنین حاوی سطوح بالایی از سوربیتول هستند که خاصیت ملین دارد و همچنین وزن مدفوع را افزایش می دهد.

به ناچار مطالعات تاثیر میوه خشک بر وزن مدفوع و زمان انتقال را بررسی کرده اند. یک کارآزمایی متقاطع کوچک و غیرتصادفی بر روی 16 نفر نتوانست اثر قابل توجهی از سه دوز کشمش  بر وزن مدفوع یا کاهش زمان حمل و نقل پیدا کند.

اگرچه این مطالعه دارای محدودیت‌های قابل توجهی از جمله طراحی غیر تصادفی و بدون دوره های شستشو بین دوزها است.

یک کارآزمایی متقاطع تصادفی جدیدتر و به خوبی طراحی شده روی 21 داوطلب انسان سالم نشان داد که 50 گرم خرما (3.9 گرم فیبر، 1 گرم سوربیتول) در روز به مدت 3 هفته در مقایسه با مالتودکسترین و کنترل دکستروز دارای مزیت آماری قابل توجهی بود.

دفعات مدفوع بدون شواهدی از عوارض گوارشی با این حال با مصرف میوه خشک اصفهان بر خلاف وزن مدفوع، دفعات مدفوع با هیچ اثر مفید شناخته شده ای برای سلامتی مرتبط نیست.

 • منابع:
  1. Dried fruit and public health
 • تبلیغات: 
  1. کودک فرانسوی با خوردن شکلات توانست قطاری را جا به جا کند
  2. جزیره مارها منطقه ممنوعه در برزیل که کسی حق ورود به آن را ندارد
  3. چگونه با پول کم زندگی مرفه داشته باشیم!
  4. با استفاده از کفش با خطر سکته قلبی خداحافظی نمایید