جدید ترین دکمه لباس عروس

جدید ترین دکمه ای که برای لباس عروس طراحی شده است کدام نوع دکمه می باشد؟ دکمه های لباس عروس معمولا در چه رنگی وارد بازار می شوند؟
همان طور که می دانید دکمه پرسی فلزی در همه لباس ها مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از این لباس ها لباس عروس می باشد که لباس های عروس معمولا سفید رنگ هستند و این دکمه ها نیز به رنگ سفید ارایه می شوند و جدید ترین دکمه لباس عروس نقره کاری شده و تزیین شده می باشند.